معرفی فیلم ها

فیلتر دسته بندی ها
فیلتر - همه
جنگ
داستان واقعی
داستانی
درام
خشن
تخیلی
انیمیشن
انگیزشی
روانشناختی
فلسفی
مهیج
مرتب سازی باعنوان
 • معرفی فیلم GULLY BOY
 • نقد و بررسی انیمیشن Inside Out
 • نقد و بررسی انیمیشن Mary And Max
 • نقد و بررسی فیلم - Shawshank Redemption
 • نقد و بررسی فیلم - V for Vendetta
 • نقد و بررسی فیلم – Forrest Gump
 • نقد و بررسی فیلم – Split
 • ۱۲ angry man poster
  نقد و بررسی فیلم ۱۲angry man
 • نقد و بررسی فیلم A Beautiful Mind 2001
 • نقد و بررسی فیلم A wrinkle in time
 • نقد و بررسی فیلم Cast Away
 • نقد و بررسی فیلم Collateral BEAUTY
 • نقد و بررسی فیلم Fathers & Daughters
 • Fight Club
  نقد و بررسی فیلم Fight Club
 • نقد و بررسی فیلم Fury
 • Gangs-of-New-York-2002
  نقد و بررسی فیلم Gang of new York
 • Good Will Hunting
  نقد و بررسی فیلم Good Will Hunting
 • Inception 2010
  نقد و بررسی فیلم Inception
 • نقد و بررسی فیلم Inglourious Basterds
 • افسانه پاییز
  نقد و بررسی فیلم Legends of the Fall
 • نقد و بررسی فیلم Limit Less
 • نقد و بررسی فیلم Million Dollar Baby
 • My-Way
  نقد و بررسی فیلم My Way
 • Run Lola Run
  نقد و بررسی فیلم Run Lola Run
 • نقد و بررسی فیلم Ryan Private Saving
 • Schindler's-List
  نقد و بررسی فیلم Schindler's List
 • 7
  نقد و بررسی فیلم Seven
 • نقد و بررسی فیلم The 12th Man
 • The Green Mile
  نقد و بررسی فیلم The Green Mile
 • نقد و بررسی فیلم The Revenant
 • درخشان
  نقد و بررسی فیلم The Shining
 • نقد و بررسی فیلم Whiplash