روز شمار کنکور

فرصت باقی مانده تا کنکور سراسری کارشناسی ۱۳۹۹

در این زمان بهترین برنامه ریزی را انجام دهید

روز شمار کنکور سراسری کارشناسی ۹۹

2020/08/20 08:00:00

تاریخ برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ۹۹ : پنجشنبه ۹۹/۰۴/۳۰ و جمعه ۹۹/۰۴/۳۱ و

زمان ثبت‌نام: از۹۸/۱۱/۱۶ تا ۹۸/۱۱/۲۴

*کنکور آزاد و سراسری با یکدیگر ادغام شده اند و در اصل با یک آزمون برای دو دانشگاه انتخاب رشته می کنید*

 

توجه: این روزشمار طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش است و با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده تغییر یابد

فرصت باقی مانده تا کنکور سراسری ارشد ۱۳۹۹

در این زمان بهترین برنامه ریزی را انجام دهید

روز شمار کنکور سراسری ارشد ۹۹

2020/07/23 08:00:00

تاریخ برگزاری کنکور سراسری ارشد ۹۹: پنجشنبه ۹۹/۰۴/۰۲و جمعه ۹۹/۰۴/۰۳

و زمان ثبت‌نام: از ۹۸/۰۹/۱۶ تا ۹۸/۰۹/۲۵

 

توجه: این روزشمار طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش است و با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده تغییر یابد