روز شمار کنکور

فرصت باقی مانده تا کنکور سراسری کارشناسی ۱۴۰۰

در این زمان بهترین برنامه ریزی را انجام دهید

روز شمار کنکور سراسری کارشناسی ۱۴۰۰

2021/07/01 08:00:00

تاریخ برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ۱۴۰۰ : ۹۹/۰۴/۱۰ و ۹۹/۰۴/۱۱ و

زمان ثبت‌نام: از ۹۹/۱۱/۱۲ تا ۹۹/۱۱/۱۸

*کنکور آزاد و سراسری با یکدیگر ادغام شده اند و در اصل با یک آزمون برای دو دانشگاه انتخاب رشته می کنید*

 

توجه: این روزشمار طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش است و با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده تغییر یابد

فرصت باقی مانده تا کنکور سراسری ارشد ۱۴۰۰

در این زمان بهترین برنامه ریزی را انجام دهید

روز شمار کنکور سراسری ارشد ۱۴۰۰

2021/05/27 08:00:00

تاریخ برگزاری کنکور سراسری ارشد ۱۴۰۰: ۱۴۰۰/۰۳/۰۶و ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

و زمان ثبت‌نام: از ۹۹/۰۹/۱۶ تا ۹۹/۰۹/۲۳

 

توجه: این روزشمار طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش است و با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده تغییر یابد