تحلیل پیشرفته آزمون های آزمایشی کنکور

تحلیل پیشرفته آزمون های آزمایشی کنکور

تحلیل آزمون و بررسی نقاط ضعف و قوت شما و توجه به راهکارها پس از تحلیل، از دادن آزمون های مکرر بدون تحلیل و اصلاح روند مفید تر است.

پس تا عملکرد خود را تحلیل نکردید ، آزمون بعدی را ندهید …

تحلیل آزمون:

فرآیند تحلیل آزمون در وحله اول توسط داوطلب صورت می گیرد و در آن با آنالیز سؤالات و پاسخ های صحیح-غلط به بررسی نکات مهم، تکنیکی، مبهم، دام های تست و… می پردازد، همچنین داوطلب با یادداشت برداری و مرور نکات، قدرت و مهارت تست زنی خود را در مباحث مختلف تقویت می‌نماید.

در حوزه تحلیل آزمون نقش مشاور بسیار متفاوت است!

تحلیل آزمون و تست توسط مشاور ارشد (دکتر پدرام)

اینگونه است که با بررسی چند آزمون و برآیند درصدها و وضعیت کلی آزمون دهی فرد به راهبردهای کلی برای الگوی مطالعاتی فرد و نیازهای عمقی و عملیاتی وی میرسد و با تبیین این راهبردها در سطح اصول عملکردی، بهبود بسیاری به سیستم مطالعاتی داوطلب می‌دهد و باعث بهره‌وری بیشتر از زمان مطالعاتی فرد میگردد.
تحلیل آزمون توسط مشاور ارشد به صورت دوره ای و بعد از هر سه یا چهار آزمون نیاز است و لازمه ی آن ارائه کامل نتایج آزمون های قبل می باشد.

تحلیل آزمون توسط کارشناس مشاور

با هدف بررسی نکات مختلف درسی و ضعف های داوطلب در سطح پایین‌تر و به صورت درس به درس به جهت ترمیم و بهبود زمان‌بندی، چیدمان، ترکیب و حجم دروس در برنامه صورت می‌گیرد و به بخشی از مشکلات و مسائل تست زنی فرد در ریز دروس پرداخته می‌شود.
این جلسه می تواند براساس خواست و نیاز داوطلب بعد از هر آزمون و یا هر دو آزمون (هر ماه)یک بار برگزار گردد.

رزرو آنلاین وقت مشاوره با دکتر پدرام


[bookly-form]