سلامت روان

چگونه از تله رودربایستی رها شویم؟ 31 اردیبهشت 1399

ممکن است شما بارها علی رغم میلتان و تنها به خاطر رودربایستی خود را ملزم کرده اید که از کودک همسایه برای ساعاتی مراقبت کنید، یا کلید ویلای شمالتان را به دوستی دهید، یا به جای همکارتون شیفت شب بایستید. این موقعیت ها و […]

ادامه مطلب
علل و درمان برتری طلبی 30 اردیبهشت 1399

میل به برتری طلبی در چه کسانی وجود دارد؟ چرا برخی از افراد نسبت به پیشرفت دیگران حسادت ورزیده و ابراز ناخرسندی می‌کنند؟ برتری طلبی یا میل به پیشرفت و تکامل از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است که منجر به رشد […]

ادامه مطلب
چرا باید با کودکان صادق بود؟ 14 اردیبهشت 1399

والدین اولین کسانی هستند که وظیفه آموزش صداقت به کودکان را دارند. در گام بعدی شخصیت کودکان از دیگر اطرافیان و اولیای مدرسته تاثیر می پذیرد. دروغگویی، یکی از ویژگی هایی است که بسیاری از کودکان در سنین پایین انجام می دهند، […]

ادامه مطلب
ویژگی ها و موانع صمیمیت بین زوجین 13 اردیبهشت 1399

صمیمیت بین زوجین چقدر اهمیت دارد؟ آیا صمیمیت بین زوجین در طول زمان کاهش می‌یابد؟ در جوامعی که دختران و پسران موقعیت‌هایی برای آشنایی و معاشرت کمی دارند صمیمیت بین دو جنس در رابطه اغلب نادیده گرفته می‌شود. در حالی که روابط […]

ادامه مطلب
چگونه دنبال تایید دیگران نباشیم؟ 11 اردیبهشت 1399

تایید شدن توسط دیگران چگونه صورت می‌پذیرد؟ زمانی که شما به دنبال تایید دیگران هستید در واقع برای ارزش‌ها، باورها و نیازهای دیگران ارزش قائل می‌شوید تا اینکه خودتان را در اولویت قرار دهید. زمانی که شما بر آن هستید که […]

ادامه مطلب
علل و راه‌کارهای مقابله با نارضایتی از زندگی 10 اردیبهشت 1399

با وجود مشغله‌های زندگی و فشارهای روانی، نارضایتی از زندگی به یک بحران تبدیل شده‌است که باعث می شود افراد نتوانند خوشحال باشند و از داشته‌های خود لذت ببرند. نارضایتی تا حدی طبیعی است و نیازمند پیشرفت انسان است. اما […]

ادامه مطلب
لذت بردن از زندگی 3 اردیبهشت 1399

لذت بردن از زندگی و احساس خوشبختی بیش از اینکه به عوامل بیرونی مرتبط باشد، یک مسئله درونی است. باید بتوانیم در زمان حال و با توجه به وضعیت کنونی از زندگی لذت ببریم تا همیشه احساس خوبی داشته باشیم. […]

ادامه مطلب