رشته­ های تحصیلی ­پردیس ­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

رشته­ های تحصیلی ­پردیس­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران | شیوه پذیرش


رشته­ های تحصیلی ­پردیس­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 

– وزارت آموزش و پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبـانی و ارزشهای اسلامی و نیـاز دوره­های مختلف تحصیلی در کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو می­پذیرد.

 

داوطلبان در صورت احراز صلاحیت­های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط (مندرج در بخش پیوست­ها و اطلاعیه­های بعدی آزمون) می­توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبـور و در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

– کدرشته­ محلهای مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده اند.

بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پـذیرش دانشجو مورخ۱۷/۴/۱۳۹۷ تمامی داوطلبان بومی هر استان، مجاز به انتخاب کدرشته محلهای مربوط به استان خود میباشند اما در کدرشته­ محلهایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی در نظر گرفته شده است (این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است)

بتدا داوطلبان بومی آن شهرها یا بخش­هایی که دارای اولویت هستند پذیرش می­شوند و در صورتی که ظرفیت خالی بماند، از داوطلبان بومی آن استان نیز پذیرش انجام می­شود.

 

 

 

شیوه پذیرش دانشجو در پردیس­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه­ تربیت دبیر شهید رجایی بر اساس دفترچه کنکور سراسری۱۳۹۷

 

 

۱- در پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی­پذیری اعمال می­شود.

کدرشته محل­های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شده ­اند.

گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یک از کدرشته محل­ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس/ مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی/ محل خدمت) درج شده، و مطابق ضوابط ذیل صورت می­پذیرد.

۲-  داوطلبان متقاضی رشته­های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می­توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند.

۳-  بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ تمامی داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب کدرشته محل­های مربوط به استان خود میباشند اما در کدرشته محلهایی که اولویت برای شهر یا بخش خاصی در نظر گرفته شده است (این موضوع در مقابل کدرشته محل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها یا بخش­هایی که دارای اولویت هستند (حداقل ۲ شهر (یا بخش) از ۴ شهر (یا بخش) «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر»،

«محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر»، «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر»، «محل تولد» با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده، تطابق داشته باشد) پذیرش می­شوند.

در صورتی که ظرفیت خالی بماند (داوطلب واجد شرایط بومی شهر یا بخش براساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد)، از داوطلبان بومی همان استان که کدرشته محل مزبور را انتخاب نموده­اند، پذیرش انجام می­شود.

 

شایان ذکر است از پذیرفته شدگان تعهد لازم برای خدمت در شهر یا بخش مندرج در محل خدمت ستون« تحصـیل/ مخصوص داوطلبان بومی / محل خدمت» اخذ خواهد شد.

 

 

 

تذکر ۱

نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/ محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی­یابد. داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش و پرورش بسپارد.

 

 

تذکر ۲

تعیین محل خدمت کدرشته محل­هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/ شهرستان/ منطقه) می­باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط (استان بومی داوطلب) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

 

عدم مراجعه بـه محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد.

 

تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان می­باشد.

۴- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب کدرشته محل­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کدرشته محل­های دانشگاه ­های مزبور بنماید، براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت­های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت­های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد.

 

معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی بـه منزله قبولی نهایی در دانشگاههای مزبور تلقی نمی­گردد.

۵- کسب حداقل نمره کل نهایی ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری ضروری است.

۶-چنانچه صلاحیت­های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت­های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی (بخـش/ شهرستان/ اسـتان توضیحات کدرشـته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره کل نهایی زیرگروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیتهای عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاه­های مزبور تلقی نمی­گردد.

 

 

تذکر: کسب نمره کل نهایی بالاتر در زیرگروه آزمایشی گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کدرشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است.

 

 

۷- داوطلبانی که صلاحیت­های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی­گیرد، از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

 

 

 

نکات مهم

 

– انتقال دانشجو به سایر دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعکس ممنوع می­باشد.

– ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ۴ قانون متعهدین خدمت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشـته­ های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت، امکان­پذیر خواهد بود.

 

شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته­های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی است.

– تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه­ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هـیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود.

 

برخی از کدرشته محل­های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این کدرشته محلها، هیچگونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی­کند.

 

همچنین در صورتی که درباره رشته­ های تحصیلی ­پردیس ­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران سوالاتی دارید می توانید به صورت رایگان از سیستم پرسش و پاسخ کنکوری استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *