آزمون تافل و آیلتس

هر آن چیز که درباره آزمون تافل TOEFL باید بدانیم (شماره 3) 17 اردیبهشت 1398

تجربه آزمون تافل از آقای منصور   خلاصه وضعیت:   نمره ریدینگ: ۳۰        نمره لیسنینگ:۳۰           نمره اسپیکینگ:۲۷      نمره رایتینگ: ۳۰    نمره کل: ۱۱۷ سنتر: سنجش           تعداد لغات تسک ۱رایتینگ: حدود ۳۰۰       […]

ادامه مطلب
هر آن چیز که درباره آزمون تافل TOEFL باید بدانیم (شماره ۱) 16 اردیبهشت 1398

تجربه آزمون آیلتس از خانم مریم   خلاصه وضعیت:   نمره ریدینگ: ۲۷    نمره لیسنینگ:۲۵    نمره اسپیکینگ:۲۲    نمره رایتینگ: ۲۴    نمره کل: ۹۸ سنتر:سنجش        تعداد لغات تسک ۱ رایتینگ: ۳۱۴              تعداد لغات تسک ۱ رایتینگ: ۴۲۰ […]

ادامه مطلب
هر آن چیز که درباره آزمون آیلتس IELTS باید بدانیم (شماره ۲) 16 اردیبهشت 1398

راهنمای خودخوان آزمون آیلتس تجربه آزمون آیلتس از خانم مریم   توجه: منابع و شیوه های مطالعه ای که در این فایل عنوان شده چکیده ای از تجربیات تعدادی از آزمون دهندگان و مدرسان آیلتس می باشد و صرفاً به […]

ادامه مطلب
هر آن چیز که درباره آزمون آیلتس IELTS باید بدانیم (شماره ۱) 16 اردیبهشت 1398

تجربه آزمون آیلتس از خانم نیلوفر ایاسه   خلاصه وضعیت: نمره ریدینگ: ۵/۵        نمره لیسنینگ:۵/۵           نمره اسپیکینگ:۶      نمره رایتینگ: ۶    نمره کل: ۶     سنتر: ایرسافام تجربه سنتر: نظم سنتر عالی بود و […]

ادامه مطلب