رابطه ی بین واژگان و موفقیت

قدرت واژه‌ ها را دست کم نگیر

نمی خواهم: ۰%

نمی توانم: ۱۰%

ﻧﻤﯽﺩوﻧﻢ چگونه: ۲۰%

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ: ۳۰%

ﻣﯽﺧﻮﺍهم: ۴۰%

ﻓﮑﺮ میﮐﻨﻢ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ است: ۵۰%

ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ است: ۶۰%

ﻓﮑﺮ میﮐﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ: ۷۰%

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ: ۸۰%

ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ میدهم: ۹%

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ شود!: ۱۰۰%

هر واژه‌ای فرکانسی دارد و در لحظه‌ای که آن را به زبان می‌آورید این فرکانس در کائنات رها می‌شود. قانون جذب به همه فرکانس‌ها جواب می‌دهد. این قانون بی‌طرف است و فقط فرکانس‌های شما را شبیه‌سازی کرده و به خودتان بر می‌گرداند.

کلمات خوب، خوبی‌ها را برایتان هدیه می‌آورند و کلمات بد، بدی‌ها را…

انتخاب با شماست!

برای دریافت برنامه ریزی اختصاصی کنکور و موفقیت در مسیر کنکور کلیک کنید و از خدمات مشاوره و برنامه ریزی و منابع آموزشی بهره ی لازم رو ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *