پرسشنامه مقیاس تجربیات انفکاکی (DES)

این پرسشنامه‌ شامل ۲۸ سوال در مورد تجربیاتی است که برخی مردم در زندگی روزمره با آن مواجه می‌شوند. لطفاً چنانچه شما هم تجربیات مشابهی داشته‌اید، بر اساس میزان تکرار این تجربیات، به سوالات پاسخ دهید.

با انتخاب گزینه‌ی موردنظر، شما مشخص می‌کنی که هر یک از این حالات را به چه اندازه تجربه می‌کنید. گزینه‌ها به صورت درصدی تنظیم شده‌اند. لطفاً چنانچه هرگز تجربه‌ی مورد نظر را نداشته‌اید، گزینه‌ی (صفر درصد) را انتخاب کنید و اگر همیشه چنین حالتی را تجربه می‌کنید، گزینه‌ی (صد درصد) را انتخاب نمایید. چنانچه گزینه‌های هرگز و همیشه در مورد آن تجربه‌ی بخصوص در مورد شما صادق نیست، لطفاً یکی دیگر از درصدها را براساس میزانی که حالت موردنظر را تجربه می‌کنید، انتخاب فرمایید.

 

*توجه این تست تنها زمانی با دقت قابل ارزیابی است که شما تمامی ۲۸ سوال را پاسخ دهید.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.بعضی از مردم هنگام رانندگی اتومبیل و یا وقتی سوار اتومبیل، اتوبوس یا مترو هستند، ناگهان متوجه می‌شوند که تمام یا قسمتی از مسیر را به یاد نمی‌آورند. *

1 از 28

دسته‌بندی نشده