تست شخصیت دکتر فیل

در رشته روانشناسی شخصیت، ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد. دانشجویان رشته روانشناسی شخصیت به مطالعه الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتار که هر فرد را از دیگری متمایز می کند، می پردازند. این روان شناسان معمولاً در محیط علمی به عنوان مدّرس یا پژوهشگر فعالیت می کنند. آزمون شخصیت شناسی از جمله آزمون های مطرح در سطح جهان است که هنوز هم به صورت گسترده مورد توجه قرار می گیرد.

آزمون شخصیت

همه ما روزانه با افراد زیادی در تعامل و ارتباط هستیم. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب می شود بنابراین بسیاری از ما تمایل داریم که بدانیم دیگران چه تصوری نسبت به ما دارند. برای یافتن پاسخ این پرسش استفاده از آزمون های روانشناسی کمک کننده است.

بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1.در چه زمانی از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟ *

1 از 10

دسته‌بندی نشده