شخصیت شناسی از روی چهره افراد

شناخت شخصیت افراد از روی صورت

شخصیت شناسی از روی چهره همواره یکی از علایق ما انسانها است. این مقاله از مطالعات دکتر پلامپ، که چهره بیش از ۵۰۰ آدم‌ متفاوت را تجزیه و تحلیل کرده، برداشت شده است. خواندن صورت یا چهره‌خوانی در زبان چینی شانگ‌مین نامیده می‌شود و این مقاله با اقتباس از چهره‌خوانی چینی نوشته شده است. این مقاله را بخوانید و جلوی آیینه بروید و ببینید آیا با ویژگی‌های شخصیتی که در خصوصیات چهره‌تان نمود دارد موافق هستید.

شخصیت شناسی از روی چهره ۱:

شکل چشم‌ها – جهان‌بینی

نگاهی که افراد به جهان دارند با خصوصیات چشم‌های‌شان نمود می‌یابد. در ادامه ۴ ریخت(اجزاء) چشم آمده است که میزان صمیمیت، پذیرا بودن، کنش‌پذیری. و دقت(صحت) را نشان می‌دهند.

پلک بالا

پلک ضخیم نشان می‌دهد این شخص صمیمیت، نزدیکی و رابطه‌ی خصوصی را دوست دارد. پلک نازک یک ترجیح و تمایل برای کناره‌گیری، بی‌طرفی و رابطه‌ی کاری را نشان می‌دهد. بنابراین پلک‌ضخیم‌ها شخصی‌تر و پلک‌نازک‌ها حرفه‌ای‌‌تر هستند.

پلک ضخیم: صمیمیت

پلک نازک: کناره‌گیری

پلک پایین

به خمیدگی پلک پایینی‌تان نگاه کنید. اگر کاملا خمیده و منحنی است شما یک فرد پذیرا، صادق و با خلوص‌نیت هستید. پلک پایین صاف نشان می‌دهد که این شخص بسیار محتاط و تدافعی است.

پلک پایین خمیده: پذیرا

پلک پایین صاف: محتاط

خشکی چشم

گودی

توجه کنید که کره‌ی چشم در حدقه‌ی چشم جای گرفته است یا به بیرون پف کرده است. چشم‌های گود اغلب در افرادی دیده می‌شود که منتظر، منفعل، و عقب‌نشین هستند. چشم‌های برجسته نشان‌دهنده‌ی فردی واکنشی، جاه‌طلب و سلطه‌جو است.

گود و تورفته: اهل عقب‌نشینی

بیرون‌زده: واکنشی

فاصله

به فاصله‌ی بین چشم‌ها نگاه کنید. چشم‌هایی که به هم نزدیک هستند نشان می‌دهد که این شخص جزئی‌نگر است و به دقت توجه می‌کند، در حالی که چشم‌های دور از هم یک ایده‌پرور و رویاپرداز(خیال‌اندیش) را نشان می‌دهند.

چشم‌های نزدیک: جزئی نگر

چشم‌های دور: ایده‌پرداز یا روندنگر

شخصیت شناسی از روی چهره ۲:

ابروها

ابروها – تفکر

ویژگی ابروها سبک‌های تفکر شامل قدرت، تمرکز، پیگیری و به انجام‌رسانی، ایده‌ها، بی‌خوابی، مردم‌گرایی و شکیبایی را نشان می‌دهد.

ضخامت – کیفیت

افراد با ابروهای ضخیم ایده‌های بسیاری دارند و متفکران قدرتمندی هستند. ابروهای نازک ایده‌های کم‌تر با تمرکز بیش‌تر را نشان می‌دهند. ابروهایی که ابتدای‌شان ضخیم است یک شروع عالی در هر کاری را نشان می‌دهند و ابروهایی که انتهای‌شان پهن‌تر است پایان عالی برای کارها را نشان می‌دهند.

ابروی ضخیم: سرشار از ایده

ابروی نازک: دارنده‌ی ایده‌های کم‌تر

ابرویی ضخیم در ابتدا: شروع‌کننده‌ی عالی

ابرویی ضخیم در انتها: پایان دهنده‌ی عالی

موی ابرو – ایده

موهای ابرو تک تک ایده‌های فرآیند تفکر را دارند. ما می‌توانیم از موهای ابرو، تعارض، تفکر ناپیوسته، پختگی‌زودهنگام، و بی‌خوابی را بخوانیم.

موهای ابرو باخواب مخالف: درگیر تعارض

موهای ابروی آشفته: تفکر ناپیوسته(منفصل)

موهای ابروی ریشه‌ای: بلوغ زودهنگام

موهای ابروی پیوسته(ابروپیوست): تفکر ثابت، بی‌خوابی

شکل – گرایش

خمیدگی یا زاویه‌ی ابرو به شما اجازه می‌دهد سازمان تفکرات یک فرد را بخوانید. به طور ویژه این موضوع گرایش‌های فرد نسبت به افراد، ایده‌ها، یا تعارض را نشان می‌دهد.

خمیده: مردم

صاف: ایده

زاویه‌ای: تعارض

بلندی- صبوری

بلندی پشت پلک از استخوان زیر ابرو تا سر پلک بالا جایی که معمولا سایه‌ی چشم کشیده می‌شود اندازه‌گیری می‌شود. افرادی که پشت پلک بلندی دارند یعنی ابروهایشان در ارتفاع بالاتری از چشم‌ها قرار دارد آدم‌های صبوری هستند و افرادی که پشت پلک کوتاه‌تری دارند عجول هستند.

پشت پلک بلند: دوراندیش- صبور

پشت پلک کوتاه: عجول

شخصیت شناسی از روی چهره ۳:

شکل گوش – یادگیری

مدل گوش گفت‌وگوی ذهنی، انطباق، و سرعت یادگیری را نشان می‌دهد.

گوش‌

اندازه – گوش‌دادن

آدم‌های گوش بزرگ به بسیاری مسائل و بسیاری از افراد گوش می‌دهند. افراد گوش‌کوچک به گفت‌وگوی ذهنی و گوش‌سپاری به خودشان بیش‌تر تمایل دارند.

بزرگ‌گوش: گوش دادن به آدم‌ها

کوچک‌گوش: گوش دادن به خود

سرعت

افرادی که همه چیز را به سرعت یاد می‌گیرند گوش‌های‌شان بالاتر واقع شده است به این معنی که اگر یک خط فرضی از سوراخ بینی به سمت گوش‌ها بکشیم، قسمت بیش‌تر گوش‌شان بالاتر از سوراخ بینی‌شان قرار دارد. اگر قسمت بیش‌تر گوش در پایین سوراخ بینی واقع شده باشد به این معنی است که شخص یک یادگیرنده‌ی دقیق و روش‌مند است.

گوش‌های بالا: یادگیرنده‌ی سریع

گوش‌های پایین: یادگیرنده‌ی دقیق

گوش‌های نمایان – سازگاری

افراد با گوش‌هایی که از بغل سرشان بیرون زده‌اند(بلبلی گوش) و نمایان است، تمایل عصیان و سرکشی دارند، در حالی که افراد با گوش‌های تخت تمایل به سازگاری و دنباله‌روی سایر افراد اجتماع را دارند.

گوش‌های نمایان: سرکش

گوش‌های تخت(چسبیده به سر): سازگار

شخصیت شناسی از روی چهره ۴:

نوک بینی – هشیاری از پول

نوک‌بینی بزرگ یک نقشه‌ریز، طراح و برنامه‌ریز را نشان می‌دهد، در حالی که نوک‌بینی کوچک یا بینی‌های نوک‌تیز افراد بی‌علاقه به پول و ثروت را نشان می‌دهند. یک نوک(بینی) سرپایین آدم موذی یا بدجنسی را نشان می‌دهد، در حالی که نوک(بینی) سربالا یک فرد بازیگوش یا سربه هوا را نشان می‌دهد.

بینی

نوک‌بینی بزرگ: نقشه‌ریز و برنامه‌ریز

نوک‌بینی کوچک: بی‌علاقه به پول

بینی سرپایین: موذی

بینی سربالا: بازیگوش

شکل بینی – بلند‌پروازی

شکل بینی نشان هوشیاری از پول، کار و سبک‌های شغلی(حرفه‌ای) و پیوندهای با مردم و خانواده دارد.

 سوراخ‌های بینی – خرج کردن

پول از سوراخ‌های بینی جریان می‌یابد بنابراین سوراخ‌های بزرگتر یعنی خرج‌کردن بیشتر. بعضی از سوراخ‌های بینی که به سمت صورت هستند معرف فردی هستند که برای خودش خرج می‌کند، سوراخ‌های بزرگ به سمت نوک بینی فردی را نشان می‌دهد که برای سایرین پول خرج می‌کند.

سوراخ‌های بزرگ بینی: ولخرج

سوراخ‌های کوچک بینی: مقتصد

سوراخ‌های بینی به سمت صورت: خرج‌کردن برای خودش

سوراخ‌های بینی به سمت نوک بینی: خرج کردن برای دیگران

 بینی (فرورفتگی بین بینی و پیشانی)- ارتباطات خانوادگی

افرادی که بن بینی گوشتالویی دارند نشان از نیازشان به ارتباطات خانوادگی است.

داشتن بن بینی: حمایت خانوادگی

نداشتن بن بینی: کناره‌گیری اجتماعی

 درازای بینی- شغل و حرفه

یک بینی دراز که از میان ابرو تا سوراخ‌ها امتداد یافته است نشان از یک فرد با ویژگی‌های رهبری خوب است و یک بینی کوتاه نشان از یک فرد سختکوش و دنباله‌رو دارد.

بینی دراز: رهبری دیگران برای کار کردن

بینی کوتاه: سخت‌کوشی در کار

شکل کلی بینی – سبک کاری

اگر نیم‌رخ بینی یک خط صاف باشد به طوری که از روی بینی تا نوک آن امتداد یابد نشان می‌دهد فرد یک شخص منطقی است. در صورتی که اگر یک برامدگی داشته باشد می‌توان خلاقیت را از صورت این فرد خواند، و اگر یک فرورفتگی در بینی مشاهده شود نشان از یک فرد با مهارت‌های شهودی دارد.

بینی صاف: منطقی

بینی قوزدار: خلاق

بینی کج(تابدار): شهود

وزن و اندازه بینی- مردم

به وزن عمومی بینی‌ها نگاه کنید. افرادی که به ارتباط با سایرین نیاز دارند بینی‌های گوشتالودی دارند و کسانی که بینی‌های لاغر و باریکی دارند انزواطلب هستند.

بینی‌های گوشتالو: نیازمند به ارتباط با سایرین

بینی‌های باریک: انزواطلب

شخصیت شناسی از روی چهره ۵:

شکل گونه‌ها

شکل گونه‌ها- رهبری

خصوصیت گونه‌ها بی‌باکی، رهبری، شجاعت، و کاریزما را نشان می‌دهد.

استخوان‌های گونه- شهرت

استخوان‌های برجسته‌ی گونه‌ نشان می‌دهند که یک فرد بی‌باک است ولی افراد با گونه‌های کوچک ترجیح می‌دهند محرمانه زندگی کنند.

گونه‌های برجسته: بی‌پروا(بی‌احتیاط)

گونه‌های کوچک: محرمانه(بااحتیاط)

پایین گونه(لپ)- استخدام افراد

افرادی که پایین گونه‌ (لپ) بزرگی دارند دارای پیروانی هستند و کسانی که لپ ندارند کار انفرادی را بیش‌تر می‌پسندند.

لپدار: افراد دارای پیرو

بدون لپ: کار فردی

فاصله- شجاعت

افرادی که فاصله‌ی این گونه تا آن گونه‌شان زیاد است به نظر می‌ِآید جسورتر هستند در حالی که افرادی که دو تا گونه‌هایشان به هم نزدیکتر است متین‌تر به نظر می‌آیند.

گونه‌های فاصله‌‌‌دار: جسور

گونه‌های نزدیک: متین

شکل کلی گونه ها- شخصیت

به شکل کلی گونه‌ها نگاه کنید. اگر بزرگ هستند می‌توانید رهبری را از آنها بخوانید، اگر به سمت چانه متمایل هستند، شور و اشتیاق را نشان می‌دهند، اگر به سمت فک گسترش یافته‌اند صلح‌طلبی و آرامش را می‌توان خواند و اگر صاف هستند یک فرد مودب را نشان می‌دهند.

گونه‌های بزرگ: رهبری

باریک‌شدن به سمت چانه: مشتاق

گسترش به سمت فک: طلح‌طلب

صاف و تخت: باادب

شخصیت شناسی از روی چهره ۶:

شکل فک و چانه- قدرت و اراده

نشانه‌های قدرت بدنی، سلطه‌جویی، سبک جنگ و پیروزی(بقا) را می‌توان در فک و چانه دید.

فک

فک- استقامت

آرواره‌های بزرگ و قدرتمند، قدرت فیزیکی را نشان می‌دهند در حالی که آرواره‌های کوچک یک ذات لطیف و ظریف را نشان می‌دهند.

آرواره‌های بزرگ: قدرت بدنی

فک کوچک: ظرافت و لطافت

اندازه‌ی چانه- اراده

چانه‌ی بزرگ نشان‌دهنده‌ی فردی است که سخت‌گیر و سلطه‌جو است اما چانه‌ی کوچک نشان از یک فرد منفعل و مطیع است.

چانه‌‌ی بزرگ: سلطه‌جویی

چانه‌ی کوچک: مطیع بودن

فاصله‌ی چانه-بقاء

یک چانه‌ی پهن می‌تواند به خاطر سرسختی بدنی و روحی باشد در حالی که یک چانه‌ی باریک نشان از یک قلب رئوف‌تر و لطیف‌تر دارد.

چانه‌ی پهن: سرسخت

چانه‌ی باریک: رئوف

شکل چانه: کارزار

خمیدگی یا شکل چانه نشان از ترجیح فرد در کارزار زندگی است. یک چانه‌ی کاملا خمیده و گرد فردی است که در برابر سایرین اهل نبرد و مبارزه در مردم است و فردی که چانه‌‌ی صاف یا چهارگوش دارد در پی ایده‌ها است، درحالی که فردی با چانه‌ی زاویه‌دار درگیری و کنترل را دوست دارد.

چانه‌ی خمیده: مردم

چانه‌ی صاف: ایده‌ها

چانه‌ی زاویه‌ای: کنترل

شخصیت شناسی از روی چهره ۷:

شکل دهان- بیان احساسات

ابراز شادی، افکار، هیجان‌ها، و تصمیم‌ها توسط شکل و اندازه‌ی ویژگی‌های دهان به جهان انتشار می‌یابد

دهان

اندازه‌‌ی دهان- سرگرمی

یک دهان بزرگ بیشتر مفرح، اجتماعی و پرحرف است، در حالی که یک دهان کوچک ساکت‌تر، خلوت‌گرا و صادق است.

دهان بزرگ: اجتماعی

دهان کوچک: آرام

لب بالایی- بیان اندیشه‌ها

لب بالایی کلفت نشانگر صراحت و رک‌گویی هستند در حالی که لب‌ بالایی نازک نشان از غیرمستقیم‌گویی و پرده‌داری است.

لب بالای کلفت: رک‌گو

لب بالای نازک: غیرصریح

لب پایین: بیان احساسات

کسانی که لب‌ پایینی کلفتی دارند می‌توانند با دلربایی و چرب زبانی مردم را متقاعد کنند درحالی که افراد با لب‌ پایین نازک، کم‌حرف هستند.

لب پایین کلفت: متقاعدگر

لب پایین نازک: کم‌حرف

دندان‌ها- تصمیم‌گیری‌ها

پیشینه‌ی سبک تصمیم‌گیری یک فرد در دندان‌ها نمود دارد، شروع در اکنون در دندان‌های جلویی و برگشت به زمان قبل با دندان‌های آسیا است. دندان‌های یک‌دست تصمیمات خوب را نشان می‌دهند، دندان‌هایی که بین‌شان فاصله است شوخ‌طبعی، دندان‌های بزرگ لجاجت، دندان‌های کوچک مهربانی، دندان‌های کج آدم‌های خجالتی و دندان‌های فک‌ جلو آدم‌های بی‌پروا را نشان می‌دهند.

دندان‌های یکدست: وقار

دندان‌های شکاف‌دار: شوخ‌طبعی

دندان‌های خرگوشی: لجباز

دندان‌های جلو کوچک: فداکار

دندان‌های کج و روی‌هم سوار: خجالتی

فک جلو: مهاجم/پرخاشگر

دندان‌ها

شخصیت شناسی از روی چهره ۸:

شکل صورت- تفسیر و اولویت‌ها

به عقب بایستید و به شکل‌های کلی صورت‌تان نگاهی بیندازید. زاویه‌های شیب‌دار نشان‌دهنده‌ی درجه‌ای از خوش‌بینی هستند. درحالی که مناطق بزرگ‌تر صورت اولویت‌های زندگی را تعیین می‌کنند.

زاویه-تفسیر

زوایا و شیب دهان و چشم‌ها چگونگی تفسیر فرد از زندگی‌اش را در دوره‌های سختی و آسایش نشان می‌دهد.

زوایا و شیب دهان و چشم‌ها

چشم‌ها- چشم‌انداز زندگی

بدبین‌ها معمولا چشم‌های آویزان به سمت پایین دارند درحالی که خوش‌بین‌ها چشم‌های‌ کشیده به سمت بالا دارند. این موضوع روی نگاه‌شان به جهان تاثیر می‌گذارد، که دنیا را به شکل یک مشکل نگاه کنند یا یک فرصت.

چشم‌های آویزان: بدبین

چشم‌های صاف: واقع‌گرا

چشم‌های کشیده به بالا: خوش‌بین

دهان- فلسفه‌ی گفتار

بدبین‌ها و عیبجویان معمولا دهانی دارند که گوشه‌های آن آویزان به سمت پایین است درحالی که خوش‌بین‌ها دهانی ارند که گوشه‌های آن زاویه‌ای به سمت بالا دارد. این موضوع روی کلامی که درباره‌ی جهان می‌گویند تاثیر می‌گذارد، که از دنیا به شکل یک مشکل سخن می‌گویند یا یک فرصت.

لب‌های آویزان: بدبین در مکالمات

لب‌های بدون زاویه و صاف: واقع‌گرا در مکالمات

لب‌های زاویه‌دار به سمت بالا: خوش‌بین در مکالمات

پهنه‌های صورت- اولویت

پهنه‌های بزرگ صورت حوزه‌های تجربه‌شده‌ای را نشان می‌دهند که برای شخص مهم‌تر است، چه در حوزه‌ی تفکر، جاه‌طلبی یا نفسانیت باشد. این ویژگی‌ها در پیشانی، بینی و دهان نشان داده شده‌اند.

پیشانی- تفکر

اگر پیشانی(از بالای بینی تا خط رویش مو) بلند است، نشان می‌دهد اشتغالات عقلایی در این فرد بیشتر است. کتاب‌ها یا سایر روش‌های یادگیری مهم هستند.

پیشانی بلندتر از سه سطح(انگشت): عقلایی(دانشگاهی)

پیشانی کوتاه‌تر از سه سطح(انگشت): غیردانشگاهی

بینی- جاه‌طلبی

اگر حوزه‌ی بینی(از پایین تا بالای بینی) بزرگ است، نشان می‌دهد جاه‌طلبی قوه‌ی محرکه‌ی زندگی این فرد است. کسب و کار و پول بسیار اهمیت دارند.

بینی بزرگ: محرک‌ها

بینی کوچک: محتواها

دهان- حس‌گرایی

اگر حوزه‌ی دهان(از چانه تا پایه‌ی بینی) بزرگ است، نشان می‌دهد تجارب سطحی بسیار زیادی در این فرد وجود دارد. رابطه‌ی جنسی، فعالیت بدنی و ورزشکاری برای این فرد مهم است.

دهان بزرگ: فعالیت‌های بدنی

دهان کوچک: فعالیت‌های غیر بدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *