دسته‌بندی رشته های تحصیلی با معیار بومی

هررشته تحصیلی را با توجه به پراکندگی آن در دانشگاه‌های سراسر کشور در یکی از چهار مجموعه زیر دسته‌بندی می‌کنند:

 

استانی، ناحیه ای، قطبی و کشوری

اما هرکدام از این دسته‌بندی‌ها به چه رشته‌هایی اشاره می‌کند؟

اگر رشته ای در دانشگاه های همه استان‌های کشور موجود باشد گزینش آن رشته استانی می‌شود.

اگر فقط در دانشگاه یک استان از چند استان همجواررشته‌ای موجود باشد، گزینش آن رشته ناحیه‌ای است.

اگر فقط در دانشگاه یک ناحیه از دو ناحیه همجوار رشته‌ای موجود باشد، گزینش آن رشته قطبی است.

اگر توزیع یک رشته در دانشگاه‌های کشور حتی در استان‌‌های یک قطب هم نگنجد، یعنی یک قطب داشته باشیم که یک رشته را در دانشگاه‌های هیچ کدام از استان‌هایش نداشته باشد یا توزیع یک رشته ای در دو قطب‌های مختلف کشور ناهمگون باشد، گزینش آن رشته کشوری است.

برای درک بهتر در زیرناحیه‌ها و قطب‌های کشور را با توجه به تقسیم‌بندی سازمان سنجش آورده ایم:

دسته بندی نواحی بومی کشور

 

از مجموع چند استان مجاور، یک ناحیه بومی ایجاد می‌گردد

 

دسته‌بندی نواحی بومی کشور

نواحی بومی

استان‌های نابغه

ناحیه ۱

البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، مرکزی

ناحیه۲

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل

ناحیه ۳

اصفهان، چهار محال بختیاری، یزد

ناحیه ۴

سیستان و بلوچستان، کرمان

ناحیه ۵

بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمر، هرمزگان

ناحیه ۶

کردستان، کرمانشاه، همدان

ناحیه ۷

ایلام، خوزستان، لرستان

ناحیه۸

خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی

ناحیه ۹

گلستان، گیلان،‌مازندران


دسته‌بندی قطبی‌های بومی

از مجموع چند ناحیه یک قطب بومی ایجاد می‌گردد

 

دسته‌بندی نواحی بومی کشور

نواحی بومی

استان‌های نابغه

قطب ۱

البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی

قطب۲

خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان

قطب ۳

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و همدان

قطب ۴

اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان و یزد

قطب ۵

بوشهر،‌فارس، کهکلویه و بویراحمر و هرمزگان

 

 


دسته‌بندی رشته های تحصیلی با معیار بومی

 

 

هررشته تحصیلی را با توجه به پراکندگی آن در دانشگاه‌های سراسر کشور در یکی از چهار مجموعه زیر دسته‌بندی می‌کنند:

 

 

استانی، ناحیه ای، قطبی و کشوری

 

 

اما هرکدام از این دسته‌بندی‌ها به چه رشته‌هایی اشاره می‌کند؟

اگر رشته ای در دانشگاه های همه استان‌های کشور موجود باشد گزینش آن رشته استانی می‌شود.

اگر فقط در دانشگاه یک استان از چند استان همجواررشته‌ای موجود باشد، گزینش آن رشته ناحیه‌ای است.

اگر فقط در دانشگاه یک ناحیه از دو ناحیه همجوار رشته‌ای موجود باشد، گزینش آن رشته قطبی است.

اگر توزیع یک رشته در دانشگاه‌های کشور حتی در استان‌‌های یک قطب هم نگنجد، یعنی یک قطب داشته باشیم که یک رشته را در دانشگاه‌های هیچ کدام از استان‌هایش نداشته باشد یا توزیع یک رشته ای در دو قطب‌های مختلف کشور ناهمگون باشد، گزینش آن رشته کشوری است.

 


 

برای درک بهتر در زیرناحیه‌ها و قطب‌های کشور را با توجه به تقسیم‌بندی سازمان سنجش آورده ایم:

 

 

دسته بندی نواحی بومی کشور

از مجموع چند استان مجاور، یک ناحیه بومی ایجاد می‌گردد:

 

 

دسته‌بندی نواحی بومی کشور

نواحی بومی

استان‌های نابغه

ناحیه ۱

البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، مرکزی

ناحیه۲

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل

ناحیه ۳

اصفهان، چهار محال بختیاری، یزد

ناحیه ۴

سیستان و بلوچستان، کرمان

ناحیه ۵

بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمر، هرمزگان

ناحیه ۶

کردستان، کرمانشاه، همدان

ناحیه ۷

ایلام، خوزستان، لرستان

ناحیه۸

خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی

ناحیه ۹

گلستان، گیلان،‌مازندران

 

 


دسته‌بندی قطبی‌های بومی

 

از مجموع چند ناحیه یک قطب بومی ایجاد می‌گردد:

 

دسته‌بندی نواحی بومی کشور

نواحی بومی

استان‌های نابغه

قطب ۱

البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی

قطب۲

خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمان

قطب ۳

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و همدان

قطب ۴

اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان و یزد

قطب ۵

بوشهر،‌فارس، کهکلویه و بویراحمر و هرمزگان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *