تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم

تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم به دلایل بسیاری از جمله نظرات خانواده یا دوستان و خویشاوندان، یا پی بردن به علایق خود و رسیدن به شناخت درستی از توانایی­ها، دانش ­آموزان زیادی در پایان پایه یازدهم تحصیل در رشته تخصصی خود، به تغییر دادن رشته کنونی خود تمایل پیدا می­کنند. از این­رو، دانش آموزانی که به این واقعیت پی برده که نمی­توانند در رشته کنونی خود موفق باشند و به هر علتی نیاز به تغییر رشته دارند.

تغییر رشته درون شاخه­‌ای در پایه یازدهم

 

 

آموزش و پرورش شرایطی را وضع کرده تا بتوانند بدون نگرانی تغییر رشته درون شاخه­‌ای در پایه یازدهم انجام بدهند وبه تحصیل در رشته­ ی جدید بپردازند.

بر این اساس دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، متقاضی تغییر رشته درون شاخه ای باشد، می­تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

 

شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم

 

به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت پذیرد.

با استناد به بخشنامه شماره ۵۹۷۵۳ تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ ( اصلاحیه بخشنامه شماره :۵۹۴۱۱)  با موضوع مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۸۸ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه؛ در موارد خاص، شرایط و ضوابط تغییر رشته درون شاخه ای در پایه یازدهم مطابق دستورالعمل تغییر رشته درون شاخه ای دوره دوم متوسطه در این نوشتار به طور کامل آورده شده تا دانش آموزان بتوانند بدون دغدغه در رشته جدید انتخابی خود ادامه تحصیل دهند.

 

دانش آموزی که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است می تواند با رعایت موارد ذیل، بر اساس اطلاع رسانی و راهنمایی­های مشاور در پایان پایه یازدهم ، می­تواند به شاخه دلخواه هدایت شود:

 

 

الف) تکمیل نمون برگ  شماره (۱) درخواست تغییر رشته دانش آموز

۱- این نمون برگ حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه، توسط دانش‌آموز  پایه یازدهم تکمیل و  پس از تأیید ولی وی، جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل شود.

۲- نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش‌آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری ‌شود.

۳- چناچه دانش‌آموز در دو مرحله خرداد و شهریور در امتحان تغییر شاخه / رشته شرکت کند باید نمون برگ درخواست تغییررشته را برای هر مرحله به طور جداگانه تکمیل نماید.

 

 

 

ب) معرفی دانش‌آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای:

پس از ارائه نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رشته دانش‌آموز، مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش‌آموز را در صورت تأیید، به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان، منطقه، ناحیه مجوز شرکت در امتحان تغییر رشته دریافت شود.

به منظور شرکت دانش‌آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته‌ای که تقاضا نموده است مشخص شود. چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد، در همان واحد آموزشی در امتحان تعییر رشته شرکت می‌کند.

چنانچه رشته مورد تقاضا درآن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و دبیرستان موردنظر تعیین و دانش‌آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می‌شود.

 

لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمونه برگ مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.

 

 

ج)شرکت دانش‌آموزان در امتحان تغییر رشته:

باتوجه به اینکه تغییر رشته درون شاخه‌ای دانش‌آموزان در هر یک از رشته‌های شاخه نظری، مستلزم اخذ موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و شرکت آنان در امتحان تغییر رشته برخی از دروس اختصاصی پایه یازدهم و کسب نصاب نمره قبولی در دروس مربوط است، لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 

 

 

جدول دروس تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم دانش‌آموزان به پایه دوازدهم در دوره دوم متوسطه نظری

 

ردیف     عنوان رشته     عناوین دروس تغییر رشته
۱ریاضی فیزیک حسابان۱، هندسه۲، فیزیک۲، شیمی۲
۲علوم تجربی ریاضی۲، فیزیک۲، شیمی۲، زیست شناسی۲
۳ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی۲، جامعه شناسی۲، عربی(زبان تخصصی رشته)۲، فلسفه۱
۴علوم و معارف اسلامیعلوم و معارف قرآنی۲، اصول عقاید۲، عربی (زبان تخصصی رشته)۲، عربی (زبان تخصصی رشته)۲ و تاریخ ۲ (تخصصی رشته)

 

 

* چنانچه برخی از دروس تغییر شاخه / رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش‌آموز مشترک باشد و دانش‌آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریور پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد، نمره آن درس یا دروس از وی پذیرفته می‌شود و نیاز به شرکت مجدد در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم برای آن درس یا دروس نیست.

 

 

 

د) تطبیق دروس رشته قبلی با رشته جدید:

پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و کسب نصاب قبولی در امتحان تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم، دروس مربوط از دانش‌آموز به شرح ذیل پذیرفته می‌شود.

دانش‌آموز می‌بایست باقیمانده دروس پایه‌های دهم و یازدهم رشته جدید را در دوره تابستانی و یا دی‌ماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.

 

۱- دروس گذرانده شده در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته می‌شود.

۲- دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نیست ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبیق است و نمره درس گذرانده شده از دانش‌آموز پذیرفته  و جایگزین نمره آن درس، در رشته جدید می‌شود.

۳- چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبیقی ( مطابق جدول دروس قابل تطبیق) یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود.

۴- پس از ثبت‌نام دانش‌آموز در رشته جدید، تطبیق دروس از طریق سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود و دروسی که دانش‌آموز جهت فارغ‌التحصیلی ملزم به گذراندن آن‌ها است با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد.

۵- دروس پایه­ های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش‌آموز در رشته جدید پذیرفته نمی‌شوند (علی‌رغم کسب حدنصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد.

۶- مطابق ماده ۸۴ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵، اعطای گواهی‌نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم) به دانش‌آموز،‌ مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.

 

 جدول دروس قابل تطبیق در تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

 

 

دروس گذرانده شده (قبولی در رشته قبلی)
ردیفعنوان درسکد درس
۱تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱۱۰۱۵۱
۲تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱۱۰۱۵۱
۳اصول عقاید۱۱۰۲۴۱
۴اصول عقاید۱۱۰۲۴۱
۵اصول عقاید۲۱۱۲۸۱
۶اصول عقاید۲۱۱۲۸۱
۷تاریخ۱۱۰۱۹۱
۸تاریخ ۱ (تخصصی رشته)۱۰۲۸۱
۹تاریخ ۲۱۱۲۳۱
۱۰تاریخ ۲ (تخصصی رشته)۱۱۳۲۱
۱۱آمار و احتمال۱۱۰۷۱
۱۲حسابان۱۱۱۰۶۱
۱۳حسابان۱۱۱۰۶۱
۱۴ریاضی ۱۱۰۰۵۱
۱۵ریاضی ۲۱۱۱۶۱
۱۶عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۱۶۱
۱۷عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۲۷۱
۱۸عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۲۷۱
۱۹عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۱۶۱
۲۰عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۱۱۹۱
۲۱عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۱۳۱۱
۲۲عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۱۱۹۱
۲۳فیزیک ۱۱۰۱۰۱
۲۴فیزیک ۲۱۱۱۰۱

 

دروس قابل تطبیق با رشته جدید
ردیفعنوان درسکد درس
۱اصول عقاید۱۱۰۲۴۱
۲تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱۱۰۰۱۱
۳تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱۱۰۰۱۱
۴تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۱۱۰۱۵۱
۵تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۲۱۱۰۱۱
۶تعلیمات دینی(دینی، اخلاق و قرآن)۲۱۱۱۸۱
۷تاریخ ۱ (تخصصی رشته)۱۰۲۸۱
۸تاریخ ۱۱۰۱۹۱
۹تاریخ ۲ (تخصصی رشته)۱۱۳۲۱
۱۰تاریخ ۲۱۱۲۳۱
۱۱ریاضی و آمار ۲۱۱۲۱۱
۱۲ریاضی ۲۱۱۱۶۱
۱۳ریاضی و آمار ۲۱۱۲۱۱
۱۴ریاضی و آمار ۱۱۰۱۸۱
۱۵ریاضی و آمار ۲۱۱۲۱۱
۱۶عربی، زبان قرآن ۱۱۰۰۲۱
۱۷عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۱۶۱
۱۸عربی، زبان قرآن ۱۱۰۰۲۱
۱۹عربی (زبان تخصصی رشته)۱۱۰۲۷۱
۲۰عربی، زبان قرآن۲۱۱۰۲۱
۲۱عربی (زبان تخصصی رشته)۲۱۱۱۹۱
۲۲عربی (زبان تخصصی رشته)۲۱۱۳۱۱
۲۳فیزیک ۱۱۰۲۹۱
۲۴فیزیک ۲۱۱۳۳۱

 

 

 

و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییررشته:

۱- با توجه به اینکه امتحان تغییر شاخه / رشته همزمان با امتحانات خرداد یا شهریور ماه پایه یازدهم انجام می‌شود؛

لذا پس از برگزاری امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس، تنظیم و نمرات دروس تغییر شاخه/ رشته در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود.

در خرداد ماه در ستون نمره سالانه در شهریور ماه در ستون نمره شهریورو در صورت کسب نمره قبولی در کلیه دروس مربوط، با تغییر رشته وی موافقت می‌شود.

در این صورت مامی سوابق مرتبط با تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم دانش آموز اعم از نمون برگ درخواست تغییر رشته (نمون برگ شماره۱) و نمون برگ شماره (۲) در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود.

دانش آموز به استناد این نمون برگ­ها و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می­تواند در پایه دوازدهم رشته جدید ثبت نام نماید.

۲- چنانچه دانش‌آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال یا سال‌های بعد مراجعه نماید یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود.

یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر شاخه/ رشته معتبر بوده  از وی پذیرفته می‌شود.

 

تذکر۱

امتحان تغییر رشته در خرداد یا شهریور ماه پایه یازدهم برگزار می­شود و دانش‌آموز می‌تواند برخی از دروس را در خرداد و برخی را در شهریور ماه یا کل دروس را در خرداد یا شهریور ماه امتحان دهد.

چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغییر رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می‌تواند آن درس را مجدداً در شهریور ماه امتحان دهد.

تذکر۲

دانش‌آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می‌تواند در آزمون دروس تغییر شاخه رشته شرکت نماید.

چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر شاخه / رشته دانش‌آموز در خرداد و یا شهریور ماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد؛

دانش‌آموز باید دروس تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم را همراه با سایر دانش‌آموزان در امتحانات غایبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

تذکر۳

نمرات دروس امتحان تغییر شاخه / رشته همانند نمره دروس غیرحضوری محاسبه می‌شود و نمرات مأخوذه صرفاً در معدل کل دانش‌آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

تذکر۴

هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر شاخه / رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش‌آموز دریافت و هزینه می‌شود.

تذکر۵

دروسی را که دانش‌آموز برای تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم انتخاب می‌نماید جزو سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی‌شود.

 

دانش‌آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته‌ها و شاخه‌های تحصیلی، می‌تواند با رعایت مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ فصل پنجم آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم‌سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کشور کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریح ۱۲/۰۷/۹۶ در مدارس بزرگسالان یا مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهد.

 

مقتضی است موضوع در اسرع وقت به تمامی مناطق آموزشی تابع و واحدهای آموزشی دوره دوم متوسطه جهت اجرا ابلاغ گردد. نظارت کامل بر اجرای این دستورالعمل به عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است.

 

 

 

همچنین می توانید اطلاعات لازم را از مراحل انجام تغییر شاخه / رشته در پایان پایه دهم را کسب کنید.

 

 

 

 

 

۳۹ دیدگاه

 • حمیدرضا گفت:

  سلام خسته نباشید
  من دانش آموز پایه یازدهم ادبیات هستم میخوام تغییر رشته بدم به ریاضیات خواستم بدونم امکانش هست اگر هست چه دروسی را باید امتحان بدم؟؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . ممنون
   برای پایه یازهم از آموزش و پرورش استعلام کنین . امکانش کم هست بتونین

 • حسین گفت:

  سلام کلاس یازدهم هستم ومی خواهم از ریاضی به انسانی برم می خواستم شرایط آن چیست و چه دروسی را باید امتحان بدم

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . امسال سخته، پارسال باید اقدام می کردین ، ب آموزش و پرورش مراجعه کنین ، اگر تایید بدن بهتون، لیست کتاب ها و اقدامات بعدی رو هم بهتون می گن.

 • ریحانه گفت:

  سلام من میخوام از انسانی به تجربی تغییر رشته بدم . از نظر شما که سالها در این کار بودید ایا کسانی که تغییر رشته میدند در کنکور موفق نیستند ؟و اینکه ایا در کنکور فقط نمره کتبی خرداد ماه دوازدهم تاثیر ۶۰درصد داره؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام ریحانه . این سوال نیاز به مشاوره داره . بسیار به فرد بستگی داره و … / نمیشه نظر کلی داد / بله . فعلا نمره دوازدهم تاثیر مثبت داره.

 • محمد منتظری گفت:

  سلام و خسته نباشید
  من پایه یازدهم رشته ریاضی هستم.میخوام از رشته ریاضی به رشته تجربی برم.فقط باید زیست ۲ امتحان حضوری بدم یا زیست ۱ هم هست؟ و اینکه من تو لیست دروس تطبیق پذیر درس شیمی ۲ رو ندیدم یعنی شیمی ۲ هم باید امتحان حضوری بدم؟

 • مینا گفت:

  سلام دانش آموز پایه یازدهم تجربی مدرسه خاص هستم میخواستم به رشته انسانی در پایه دوازدهم تغییر رشته بدم در چه شرایطی کمیسیون با تغییر رشته ام موافقت میکنه??

 • طیبه گفت:

  سلام . دختر من سال یازدهم رسته موسیقی از هنرستان موسیقی می باشد امکان تغییر رشته در رشته بازیگری دارد .؟ چه دروسی رو باید امتحان بدهد تا این تغییر رشته انجام پذیرد .ممنون از راهنمایی تون

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام . امکانش هست . امتحان جامع باید بدن که از هنرستان مقصد باید در مورد مفاد امتحانیش بپرسین

 • نرگس گفت:

  سلام من یازدهم تجربی هستم و در مدرسه خاص درس میخونم یه سوال پیش اومد
  اگه من بخوام تغییر رشته بدم بروم انسانی
  باید از مدرسه بروم؟؟

 • Arman گفت:

  سلام رشته یازدهم تجربی هستم و میخوام به انسانی تغییر رشته بدم ،،، میخواستم بدونم وقتی سال بعد بخوام برم انسانی امتحانات خرداد تجربی واجبه که پاس بشم؟

 • shabi گفت:

  سلام و وقت بخیر من مدرک پیش دانشگاهی نظام قدیم ریاضی فیزیک دارم برای اینکه دیپلم تجربی بخوام بگیرم باید چی درس هایی و بگذرونم؟میشه فقط برم ازمون بدم دروسی رو که نگذروندم؟لطفا راهنماییم کنید چکارهایی لازمه انجام بدم براش ممنون

  • دکتر پدرام گفت:

   باید دروس تخصصی تجربی رو پاس کنین . به آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنین راهتمایتون میکنن.

 • صبا گفت:

  سلام میخواستم بدونم برای تغییر رشته یازدهم تجربی به دوازدهم ریاضی ایا هندسه ۱ و فیزیک۱ و امار واحتمال هم باید امتحان بدیم؟؟

 • Mrym گفت:

  سلام خسته نباشید من یازدهم تجربی هستم کنکوری ۱۴۰۰
  میخوام تغییررشته بدم ب انسانی
  سوالم اینه که اگر تغییررشته بدم دوباره برمیگردم پایه یازدهم یا میتونم دوازدهم انسانی رو شروع کنم؟؟
  خواهش میکنم جواب بدید

 • Mohammad گفت:

  سلام
  برای تغییر رشته یازدهم تجربی به ریاضی فقط باید امتحان هندسه۱۱رو داد؟؟

 • نگار گفت:

  سلام من دانش اموز رشته ریاضی در پایه یازدهم هستم اگر بخوام به رشته تجربی تغییر رشته بدم شهریور چه امتحانایی باید بدم و اینکه به نظرتون ارزشش رو داره؟

 • رضا گرجی گفت:

  سلام وخسته نباشید من دانش آموز تجربی یازدهم هستم و میخواهم به رشته موسیقی تغییر رشته بدهم .
  موسیقی کار میکنم و حرفه ای هستم . باید چه کار کنم برای تغییر رشته و شرایط آن چیست ؟

  • دکتر پدرام گفت:

   سلام رضا
   به آموزش و پرورش منطقه تون مراجعه کنین تا راهنماییتون کنن

   • Mohammad گفت:

    سلام
    من دانش آموز یازدهم تجربی هستم برای تغییر رشته به ریاضی فقط باید هندسه۱۱رو امتحان بدم؟

  • سارا یزدانی گفت:

   می‌تونین بدون تغییر رشته از تجربی کنکور هنر بدین. برای شرکت در کنکور هونر نیازی به تغییر رشته نیست. آموزشگاه کنکور هنر هونر رو تو گوگل جستجو کنین منم رشته ریاضی بودم و همونجا آهنگسازی قبول شدم

 • علی گفت:

  من الان یازدهم رشته ی ریاضی هستم ایا میتونم به تربیت بدنی تغییر رشته بدم؟

 • ملینا زینعلی گفت:

  من در سال دهم تجربی مشغول می باشم می خواهم سال جدید وارد نمونه دولتی بشوم باید چه کار کنم منابه ازمون نمونه دولتی دهم به یازدهم رشته تجربی چیست

  • Admin گفت:

   سلام ملینا عزیز
   باید ببینین ازمون نمونه دولتی در شهر شما برگزار میشه برای این مقطع
   و اگر میشد، بعد باید به فکر منابع باشین دوست عزیزم که البته از همون جایی که استعلام میکنین، منابع رو هم بهتون میگن

 • اقبال پور گفت:

  با سلام
  اگر دانش آموزی در رشته تجربی درس فیزیک را با کد ۱۰۲۹۱گذرانده باشد و بخواهد به رشته ریاضی تغییر رشته دهد بایستی در س فیزیک رشته ریاضی با کد ۱۰۱۰۱را نیز بگذراند تا دچار کمبود واحد در رشته ریاضی نشود.
  اما تغییر رشته از ریاضی به تجربی نیاز به گذراندن درس فیزیک با کد ۱۰۲۹۱رشته تجربی نمی باشد و قابل تطبیق و پذیرش است .

 • اقبال پور گفت:

  با سلام
  در تغییر رشته درس فیزیک با دوکد مختلف میباشد کد درس مورد نظررا در تغییر رشته اعلام فرمایید.
  با تشکر – اقبال پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *