زبان فرانسه

زبان و ادبیات فرانسه

کشورهای توسعه یافته صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه دانستن یک یا دو زبان خارجی را به عنوان یکی از مؤلفه‌های با سوادی می‌دانند. امروزه در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعه، فرد باسواد علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن باید حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد تا بتواند در دنیایی که متخصصان علوم ارتباطات به آن خانواده جهانی می‌گویند، ‌نقش مؤثری بر عهده بگیرد.

کارشناسان زبان خارجی به مثابه پل ارتباطی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف عمل می‌کنند و این پدیده برای کشورهایی همچون ایران که از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار است از بیشتر احساس می‌شود.

یکی از زبان‌های مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر، زبان فرانسه است که در آموزش عالی به عنوان یک رشته دانشگاهی در مقطع‌ کارشناسی‌ دو گرایش‌ زبان و ادبیات فرانسه‌ و مترجمی زبان فرانسه‌ دارد.

 

برنامه‌ درسی‌ دوره‌ لیسانس‌ تمامی زبان‌های خارجه از جمله زبان‌ فرانسه‌ با برنامه‌ درسی‌ زبان‌ انگلیسی‌ متفاوت‌ است‌ زیرا بیشتر دانشجویان‌ زبان‌ فرانسه‌ در هر دو گرایش‌ ادبی‌ و مترجمی‌، در بدو ورود با این‌ زبان‌ آشنایی‌ ندارند. به‌ همین‌ دلیل‌ در دانشگاه‌، زبان‌ فرانسه‌ از ابتدا آموزش‌ داده‌ می‌شود و دانشجویان‌ در ابتدا درس‌هایی‌ را تحت‌ عنوان‌ پیش‌نیاز می‌گذرانند و سپس‌ در ترم‌های‌ بالاتر دروس‌ تخصصی‌ خود مثل‌ مکالمه‌ ساده‌ و پیشرفته‌، نگارش‌ ساده‌ و پیشرفته‌ و دروس‌ ادبیات‌ را مطالعه‌ می‌کنند.
در این رشته دانشجویان پس از گذراندن دروس ابتدایی مانند نگارش، مکالمه و خواندن زبان فرانسه با ادبیات این زبان شامل تاریخ ادبیات، شعر، رمان و نمایشنامه فرانسوی به طور جامع آشنا می‌شوند.

 

رشته‌ی زبان فرانسه ( با گرایش‌های: زبان و ادبیات فرانسه و مترجمی زبان فرانسه) از زیرگروه‌های ۳ رشته‌های گروه آموزشی زبان‌های خارجی است و ضرایب دروس اختصاصی برای این رشته عبارت است:
زبان و ادبیات فارسی :۴زبان عربی:۲فرهنگ و معارف اسلامی :۳زبان خارجی فرانسه :۲زبان تخصصی فرانسه  :۴

 

درس‌های‌ رشته زبان فرانسه در طول‌ تحصیل:

دروس‌ مشترک‌ در گرایش‌های‌ زبان‌ فرانسه‌: دوره‌ مقدماتی‌ زبان‌ فرانسه‌ (پیش‌نیاز)، زبان‌ اختصاصی‌ فرانسه، خواندن‌ متون‌ ساده‌، مکالمه‌، خواندن‌ و درک‌ مفهوم‌ متون‌ ساده‌، زبان‌شناسی‌ عمومی‌، ترجمه‌ ساده‌، گرامر و دیکته‌، انشاء ساده‌، خواندن‌ متون‌ اسلامی‌، آواشناسی‌ و فرانسه‌، واژه‌شناسی‌ و ترکیبات‌ زبان‌ فرانسه‌، وقایع‌نگاری‌، ترجمه‌ متون‌ اسلامی‌، امثال‌ و تعبیرات‌ فرانسه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ و برعکس‌، زبان‌شناسی‌ فرانسه‌، نقد ادبی‌، ترجمه‌ متون‌ گوناگون‌ فرانسه‌ به‌ فارسی‌ و فارسی‌ به‌ فرانسه‌، ترجمه‌ متون‌ نظم

 

 

گرایش‌ مترجمی‌ زبان فرانسه:

در این گرایش دانشجو‌ با تئوری‌های‌ ترجمه‌ آشنا شده‌ و یک‌ نگرش‌ نظری‌ کلی‌ نسبت‌ به‌ ترجمه‌ پیدا می‌کند و نیز‌ طی‌ ترم‌های‌ متعدد، به‌ مرور، ترجمه‌ جملات‌ کوتاه‌ و بلند، جملات‌ پیچیده‌ و مرکب‌ و بالاخره‌ ترجمه‌ متون‌ ادبی‌ یا متونی‌ را که‌ محتوای‌ سنگینی‌ دارند، فرا می‌گیرد و در نهایت‌ می‌تواند با سرعتی‌ مناسب‌ وکیفیت‌ مطلوب‌، به‌ ترجمه‌ کتبی‌ یا شفاهی‌ زبان‌ بپردازد.

 

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مترجمی‌:

درآمدی‌ بر ادبیات‌ فرانسه‌ ، مکتب‌های‌ ادبی‌، تاریخچه‌ ترجمه‌، خواندن‌ و درک‌ مفهوم‌ متون‌ گوناگون‌، اصول‌ فن‌ ترجمه‌، مقاله‌ و بررسی‌ آثار ترجمه‌ شده‌، تفسیر متون‌ ادبی‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌ فرانسه‌ به‌ فارسی‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌ فارسی‌ به‌ فرانسه‌، ترجمه‌ گروهی‌ (کارگاه‌ ترجمه‌)، ترجمه‌ شفاهی‌، ترجمه‌ متون‌ علمی‌ و فنی‌، ترجمه‌ متون‌ اقتصادی‌، سیاسی‌ و اداری‌، خواندن‌ و درک‌ متون‌ علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌، خواندن‌ و درک‌ متون‌ علوم‌ پایه‌ انسانی‌ و اجتماعی‌، ترجمه‌ انفرادی‌ یا پایان‌ نامه

 

موقعیت شغلی:

یک‌ فارغ‌التحصیل‌ توانمند مترجمی‌ زبان‌ فرانسه‌ می‌تواند در مطبوعات‌، صدا و سیما، صنعت‌ توریسم‌ یا شرکت‌هایی‌ که‌ نیاز به‌ مترجم‌ یا منشی‌ زبان‌ فرانسه‌ دارند، مشغول‌ به‌ کارگشته و در صورت‌ تبحر کافی‌ نیز می‌تواند به‌ صورت‌ آزاد به‌ کار ترجمه‌ بپردازد. یکی از فارغ التحصیلان مترجمی زبان فرانسه نیز معتقد است که دانشجوی مترجمی زبان فرانسه طی دوره لیسانس پس از مطالعه آثار مختلف نویسندگان فرانسوی و آشنایی با تکنیک‌های ترجمه و مشکلات فن ترجمه، از خلال بررسی متون ترجمه شده و مقابله و مقایسه آن‌ها می‌تواند متون گوناگون را از فارسی به فرانسه و برعکس ترجمه کند و به ترجمه همزمان و معادل‌یابی سریع بپردازد.

 

گرایش‌ زبان و ادبیات فرانسه:

دانشجویان‌ زبان‌ فرانسه‌ گرایش‌ ادبی،‌ پس‌ از گذراندن‌ دروس‌ ابتدایی‌ مانند نگارش‌، مکالمه‌ و خواندن‌ زبان‌ فرانسه‌ با ادبیات‌ این‌ زبان‌ شامل‌ تاریخ‌ ادبیات‌، شعر، رمان‌ و نمایشنامه‌ فرانسوی‌ به‌ طور جامع‌ و گسترده‌ای‌ آشنا می‌شوند. برای‌ مثال‌ در بخش‌ تاریخ‌ ادبیات‌ و نقد ادبی‌ با مکتب‌های‌ ادبی‌ رئالیسم‌، رمانتیسم‌، سورئالیسم‌، پوچی‌ و اگزیستانسیالیسم‌ و نکات‌ افتراق‌ و اشتراک‌ آن‌ها و نویسندگان‌ و هنرمندان‌ مطرح‌ در هر یک‌ از دوره‌های‌ یاد شده‌ آشنا می‌شوند و در بخش‌ شعر نیز انواع‌ شعر نو و کلاسیک‌ را مطالعه‌ می‌کنند و قواعد شعر کلاسیک‌، طرز شمارش‌ هجاها و نحوه‌ شناخت‌ قافیه‌های‌ غنی‌ و ضعیف‌ را فرا می‌گیرند.

گرایش زبان و ادبیات فرانسه شامل دو بخش پایه و اصلی است؛ در بخش پایه به آموزش ساختار زبان فرانسه و تقویت مهارت های زبانی شامل: درک شنیداری، گفتگو، درک متن و نگارش پرداخته می شود. در بخش اصلی که از نیم سال پنجم پرداخته شده وگونه های ادبی( رمان، نمایشنامه، شعر) از قرن هفدهم تا دوره معاصر با تکیه بر تاریخ ادبیات، مکاتب ادبی و آثار ادبای فرانسوی هر دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. آموزش زبان فرانسه، معرفی ادبیات فرانسه زبان، تاریخ ادبیات فرانسه، تاریخچه نقد ادبی و آثار نویسندگان و منتقدین مشهور فرانسوی قرن هفدهم تا بیست و یکم از اهداف کارشناسی زبان فرانسه با گرایش ادبی است.

 

نکته: طول دوره کارشناسی زبان فرانسه با گرایش ادبی، هفت نیم سال می باشد. دانشجویانی که در بدو ورود به این زبان آشنایی نداشته باشند، در نیم سال اول ملزم به گذراندن ۱۵۶ ساعت زبان فرانسه مقدماتی(۱۶ ساعت در هفته) خواهند بود که در این صورت، طول دوره هشت ترم خواهد بود.

 

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ زبان و ادبیات فرانسه‌:

خواندن‌ متون‌ مطبوعاتی‌، نگارش‌ پیشرفته‌، نظری‌ اجمالی‌ بر ادبیات‌ قرون‌ ۱۸ و ۱۷، تفسیر متون‌ قرون‌ ۱۸ و ۱۷، انواع‌ شعر فرانسه‌، تاریخ‌ ادبیات‌ قرن‌ ۱۹، یادداشت‌برداری‌ و روش‌ تحقیق‌، مطالعه‌ نمایشنامه‌ و ساختمان‌ آن‌، تاریخ‌ ادبیات‌ قرن‌ ۲۰، تفسیر متون‌ قرن‌ ۲۰

 

موقعیت شغلی:

یک‌ فارغ‌التحصیل‌ زبان‌ و ادبیات‌ فرانسه‌ نیز علاوه‌ بر فرصت‌های‌ شغلی‌ فوق‌ می‌تواند در آموزشگاه‌های‌ آزاد زبان‌ تدریس‌ کند. مهم‌تر از همه‌ این‌ که‌ یک‌ فارغ‌التحصیل‌ زبان‌ می‌تواند از تحصیلات‌ خود در زندگی‌ شخصی‌اش‌ بسیار بهره ببرد چون‌ آشنایی‌ با یک‌ زبان‌ خارجی‌، دریچه‌ای‌ را بر روی‌ انسان‌ می‌گشاید که‌ به‌ یاری‌ آن‌ می‌توان‌ تازه‌ترین‌ اطلاعات‌ را به‌ دست‌ آورد و از میان‌ کتب‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ امکان‌ انتخاب‌ داشت‌.

 

نکته: دانشجوی‌ رشته‌ زبان خارجی‌ باید در مرحله‌ اول‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ مسلط‌ باشد؛ یعنی‌ خوب‌ صحبت‌ کند و خوب‌ بنویسد. همچنین‌ لازم‌ است‌ که‌ استعداد فراگیری‌ زبان‌ را داشته‌ باشد چون‌ یادگیری‌ زبان‌ نیاز به‌ حافظه‌ قوی‌، دستور زبان‌ خوب‌، توانایی‌ فراگیری‌ لهجه‌ و آشنایی‌ با لغات‌ زیاد دارد.

زبان رسمی تعداد قابل توجهی از کشورهای مسلمان آفریقایی و یکی از قطب‌های علمی جهان یعنی کشور فرانسه است؛ از همین رو کشور ما به عنوان کشوری بافرهنگ و تمدن قدیمی، نیز به متخصصانی کارآمد در زمینه زبان و ادبیات فرانسه و مترجمی زبان فرانسه دارد.

 

 

زبان فرانسه در ایران:

زبان و ادبیات فرانسه از بدو تأسیس دانشگاه‌ها در ایران در کنار زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده است. خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم از اهمیت این رشته کاسته شد و بعد از انقلاب اسلامی این رشته اهمیت خاصی پیدا کرد و گام‌های هرچه بلندتری در این رشته برداشته شد.

 

با بررسی نمونه کارنامه‌های داوطلبان در سال ۹۶-۹۵ به دست آوردن حدود میانگین‌های زیر برای قبولی در رشته‌ زبان و ادبیات فرانسه است:

قبولی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه دولتی روزانه         ……   میانگین ۵۵ و ۵۰ درصدی دروس(به ترتیب) عمومی و اختصاصی

 

دانشگاه‌های پذیرنده رشته زبان و ادبیات فرانسه (کارشناسی ) در سال ۱۳۹۶

گرایش‌های کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه بر اساس دفترچه کنکور سراسری ۱۳۹۷

۴ دیدگاه

 • Sh_T گفت:

  سلام.من داتشجو مقطع کارشناسی زبان فرانسه هستم.برای مقطع ارشد کلاس کنکور داره فرانسه تو تهران؟؟

  • Admin گفت:

   سلام
   خیلی مورد خاصی هست دوست عزیزم
   به صورت کلاس زبان عمومی جایی رو نمیشناسم، و معمولا باید از طریق اساتید دانشگاه خودتون که درگیر حوزه تخصصی هستن پرس و جو کنین.

 • خاطره میرحامد گفت:

  سلام. من بعد از ۲۵ سال زندگی در کشور فرانسه، به این زبان کاملا مسلط بوده و دارای مدرک مستر کامپیوتر از کشور فرانسه می باشم. در نظر دارم مدرک کارشناسی زبلن فرانسه را در یکی از دانشگاه های ایران اخذ نمایم. لطفا اگر ممکن است مرا راهنمایی کنید. با تشکر.

  • Admin گفت:

   سلام دوست عزیزم
   برای گرفتن مدرک زبان فرانسه، هم می تونین از طریق کنکور کارشناسی وارد مقطع لیسانس بشین و از پایه مطالعه کنین و هم می تونین با معادل سازی مدرکتون و گرفتن مدرک کارشناسی از وزارت علوم ، برای کنکور ارشد اقدام کنین و در مقطع ارشد رشته زبان فرانسه تحصیل کنین، در مورد راهنمایی های دیگه ای اگر لازم باشه که می بایست تلفنی تماس داشته باشین، تا در خدمت باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *