فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc)

سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک را در سراسر کشور فراهم کند. لذا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی در صورت تمایل  به اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور)، می توانند درخواست-های خود را جهت بررسی به این سازمان ارسال کنند.

 

شرایط اولیه اخذ مجوز:

 

۱- داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت آموزش و پرورش» و …

۲- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال

۳- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:

فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل ۱٫۵ متر از هر طرف، سامانه روشنایی، سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و …)

سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعلام فرامین صوتی برای فضای برگزاری آزمون کتبی.

فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون با امکان دسترسی به اینترنت، تلفن و … .

سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آمادهسازی و برگزاری آزمون شفاهی.

فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.

فضای امن برای حفظ اسناد بخشهای کتبی و شفاهی آزمون.

داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب برای سامانه های روشنایی، صوتی، سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

 

مراحل اخذ مجوز:

مؤسسه برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک در ایران باید نسبت به اخذ دو مجوز یکی از سازمان (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک آلمان ( صاحب امتیاز آزمون تلک) اقدام کند که مراحل آن به شرح زیر است.

۱- مؤسسه: ارسال درخواست اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک به سازمان.

۲- سازمان: اعلام کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز به مؤسسه.

۳- مؤسسه: اعلام کتبی موافقت با شرایط اعلام شده از سوی سازمان به همراه ارسال تصویر مدارک لازم به سازمان.

۴- سازمان: 

استعلام تأیید مدارک از مراجع ذی صلاح و نداشتن منع قانونی.

بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه توسط نماینده ناظر سازمان.

۵- سازمان: در صورت تأیید مدارک، فضا و تجهیزات ضمن اعلام نتیجه (بند۴) در صورت تمایل مؤسسه، سازمان مؤسسه را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک به دانشگاه FHM در کشور آلمان( نماینده مؤسسه تلک) معرفی میکند.

۶- مؤسسه: در صورت اخذ تأیید مرحله  ۴ از سازمان، اقدام به پیگیری اخذ مجوز از موسسه تلک و ارائه به سازمان.

۷- سازمان: در صورت انجام مرحله ۶، ارسال تعهدنامه (تعهد به سازمان) به مؤسسه برای اعلام موافقت.

۸- مؤسسه: امضاء و ارسال تعهدنامه به سازمان.

۹- سازمان: صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک در ایران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *