آب باشیم

🔷 تا حالا به آب دقت کردی ؟

🔵 آب مقاومت نمی کنه جاری میشه. 🔵 وقتی دستت را در آب فرو می کنی فقط احساس نوازش میکنی. 🔵 آب دیواری سخت نیست، تو را متوقف نمیکند. 🔵 آب همیشه هرجا بخواهد می رود، و در نهایت هیچ چیز نمی تواند در مقابلش ایستد. 🔵 شکیباست… 🔵 قطره های آب، سنگ را می ساید. 🔵 یادت باشد ، تو نیمه آبی! 📢 اگر نمی توانی از مانعی رد بشوی دورش بزن، آب اینگونه است.خدمات مشاوره فردی و یا مدیریت رابطه در مرکز مشاوره دکتر پدرام را بیشتر بشناسید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *