دفترچه سوالات آزمون ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۸، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

لینک دانلودعنوان رشته امتحانی
دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودمدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلودمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلودتاریخ – تاریخ اسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلودمدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت صنعتی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت رسانه و اطلاعات
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری
دانلودزبان و ادبیات فارسی
دانلودعلم و اطلاعات دانش شناسی
دانلودعلوم و مهندسی محیط زیست
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه – منطق
دانلودفلسفه – علم
دانلودفلسفه و کلام اسلامی
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودمشاوره
دانلودرشته علوم ارتباطات
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست
دانلودعلوم قرآن و حدیث
دانلودفقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلودادیان و عرفان
دانلودالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی – شیمی فیزیک
دانلودشیمی – شیمی آلی
دانلودشیمی – شیمی تجزیه
دانلودشیمی – شیمی معدنی
دانلودشیمی -شیمی پلیمر
دانلودشیمی کاربردی
دانلودفیتوشیمی
دانلودآب و هواشناسی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودزیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلودزیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلودزیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
دانلودزیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلودعلوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلودزیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی
دانلودزیست شناسی -سلولی ومولکولی
دانلودبیوشیمی  (کد ۲۷۰۹)
دانلودبیوشیمی  (کد ۲۲۲۷)
دانلودژنتیک مولکولی
دانلودزیست فناوری میکروبی
دانلودریززیست فناوری
دانلودآمار
دانلودریاضی محض
دانلودریاضی کاربردی
دانلودرشته فیزیک دریا
دانلودرشته زیست شناسی دریا
دانلودعلوم وفناوری نانو-نانوفیزیک
دانلودرشته فیزیک
دانلودفوتونیک
دانلودرشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی
دانلودرشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی
دانلودرشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس
دانلودرشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی
دانلودرشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
دانلودرشته بیوانفورماتیک
دانلودعلوم کامپیوتر
دانلودعلوم شناختی
دانلودمهندسی برق –  الکترونیک
دانلودمهندسی برق – مخابرات
دانلودمهندسی برق – قدرت
دانلودمهندسی برق – کنترل
دانلودمهندسی عمران -سازه
دانلودمهندسی عمران – زلزله
دانلودمهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلودمهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی
دانلودمهندسی عمران – راه وترابری
دانلودمهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلودمهندسی عمران -مدیریت منابع اب
دانلودمهندسی عمران – حمل ونقل
دانلودمهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلودمهندسی عمران – محیطزیست
دانلودمهندسی نقشه برداری – ژئودزی
دانلودمهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلودمهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
دانلودمهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی
دانلودمهندسی مکانیک – ساخت وتولید
دانلودمهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلودمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلودمهندسی دریا
دانلودمهندسی هوافضا – آیرودینامیک
دانلودمهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلودمهندسی هوافضا- سازه های هوایی
دانلودمهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل
دانلودمهندسی معدن – اکتشاف
دانلود مهندسی معدن – استخراج
دانلودمهندسی معدن – فراوری موادمعدنی
دانلودمهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلودمهندسی پلیمر- پلیمر
دانلودمهندسی پلیمر- رنگ
دانلودمهندسی محیطزیست  -منابع اب
دانلودمهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب
دانلودمهندسی محیطزیست – موادزائدجامد
دانلودمهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلودمهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلودمهندسی صنایع
دانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود مهندسی نفت – اکتشاف
دانلودمهندسی نفت (کد ۲۳۵۲)
دانلودمهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم
دانلودمهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
دانلود مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش
دانلودمهندسی فناوری اطلاعات
دانلودمهندسی موادومتالورژی
دانلودمهندسی شیمی
دانلودمهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلودفناوری نانو- نانومواد
دانلودفناوری نانو- نانوالکتریک
دانلودعلوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلودمهندسی هسته ای – کاربردپرتوها
دانلودمهندسی هسته ای – راکتور
دانلودمهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلودمهندسی هسته ای – گداخت
دانلودمهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلودمهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلودمهندسی سیستم های انرژی
دانلودرشته آگروتکنولوژی
دانلودرشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلودرشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلودپژوهش هنر
دانلود شهرسازی
دانلودمعماری
دانلودمدیریت پروژه وساخت
دانلودرشته بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلودعلوم ومهندسی آبخیز
دانلودعلوم و مهندسی مرتع
دانلودعلوم و مهندسی محیط زیست
دانلوداگرواکولوژی
دانلودمدیریت وکنترل بیابان
دانلودعلوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلودعلوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
 دانلودعلوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان
دانلودعلوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلودعلوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
دانلودعلوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلودبیماری شناسی گیاهی
دانلودحشره شناسی کشاورزی
دانلودتوسعه کشاورزی
دانلودترویج واموزش کشاورزی پایدار
دانلودژنتیک وبه نژادی گیاهی
دانلودعلوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی
دانلودعلوم ومهندسی اب -منابع اب
دانلودعلوم ومهندسی اب -سازه های ابی
دانلودعلوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
دانلودعلوم دامی
دانلودمدیریت منابع خاک
دانلود مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلودعلوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلودعلوم ومهندسی باغبانی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود مطالعات زنان
دانلود جمعیت شناسی
دانلودحقوق نفت وگاز
دانلودحقوق خصوصی
دانلودحقوق بین الملل عمومی
دانلودحقوق جزاوجرم شناسی
دانلودحقوق عمومی
دانلودروان شناسی
دانلودسنجش واندازه گیری
دانلودروانشناسی واموزش کودکان استثنایی
دانلوداموزش عالی
دانلود  تکنولوژی اموزشی
دانلود  روان شناسی تربیتی
دانلودآموزش زبان انگلیسی
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی
دانلودجراحی دامپزشکی
دانلودمامائی وبیماری های تولیدمثل دام
دانلودبیماری های داخلی دام های کوچک
دانلودبیماری های داخلی دام های بزرگ
دانلودرادیولوژی دامپزشکی
دانلودکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلودپاتولوژی دامپزشکی
دانلودبهداشت وبیماری های پرندگان
دانلودبهداشت وبیماری های ابزیان
دانلودبهداشت موادغذایی
دانلودبهداشت خوراک دام
دانلوداپیدمیولوژی
دانلودانگل شناسی دامپزشکی
دانلودباکتری شناسی
دانلودویروس شناسی
دانلودقارچ شناسی
دانلودایمنی شناسی
دانلودبیوتکنولوژی
دانلودفناوری تولیدمثل دردامپزشکی
دانلود سم شناسی
دانلودفارماکولوژی دامپزشکی
دانلودفیزیولوژی
دانلودآناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی
دانلوداموزش زبان فرانسه
دانلودادبیات فرانسه
دانلوداموزش زبان روسی
دانلوداموزش زبان المانی
دانلودآموزش زبان انگلیسی
دانلودزبان وادبیات انگلیسی
دانلودترجمه
دانلودزبان شناسی
دانلودفرهنگ وزبان های باستانی
دانلودزمین شناسی نفت
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلودزمین شناسی اب های زیرزمینی
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودهواشناسی
دانلودمرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلودمرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی
دانلودرشته بیوشیمی
دانلودبیوفیزیک
دانلودتئاتر
دانلودعلوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلوداقتصاد کشاورزی
دانلودمیکروبیولوژی

 

 

 دفترچه های شماره دو

 

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های ۲۸۰۱و۲۸۰۲
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته ۲۸۰۳
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته ۲۸۰۴
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۵,۲۸۰۶,۲۸۰۷,۲۸۰۸
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته ۲۸۰۹
دانلودزبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *