#انگیزه پیشرفت

ملاک پیشرفت من چیه ؟

ملاک پیشرفت من چیه ؟

وقتی ملاک پیشرفت خودمون باشیم، هر روز خوشحالیم، ولی وقتی دیگران رو میبینیم احتمالا همیشه عقب هستیم. برای دریافت برنامه ریزی اختصاصی کنکور و موفقیت در مسیر کنکور میتونین با همکاران هماهنگی در مرکز با شماره ۲۲۶۹۱۰۱۰-۰۲۱ تماس بگیرید و […]

همایش انگیزشی بهمن ماه ۹۸

همایش انگیزشی بهمن ماه ۹۸

انگیزه واقعی از کجا می آید؟ انگیزه درونی و بیرونی چیست؟ و… همایش انگیزشی با حضور دکتر پدرام، ۲۸ بهمن ماه ۹۸، مجتمع آموزشی شهید غیوری. برای دریافت برنامه ریزی اختصاصی کنکور و موفقیت در مسیر کنکور میتونین با همکاران […]

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

پرسشنامه ای که در اختیار دارید از ۲۹ جمله ناتمام تشکیل شده است. لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانید و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص، فقط یکی از موارد که موافق نظرتان است را انتخاب […]