تغییرات کتاب درسی

فرق فیزیک دهم و دوم تجربی 23 تیر 1397

فرق فیزیک دهم و دوم تجربی | تغییرات کتاب فیزیک دهم در نظام جدید | تفاوت سرفصل های کتاب فیزیک دهم با فیزیک دوم دبیرستان تجربی   در این مقاله سعی شده است با نقد ظاهری و نقد محتوایی دو […]

ادامه مطلب
20 آبان 1396

عنوان های مهم ترین تغییراتی که در کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه ۹۳-۹۲ انجام شده عبارت است از: انتقال مبحث ((استوکیومتری محلول ها)) از بخش ۱ به بخش ۳ کتاب. حذف مبحث ((تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوندها)) […]

ادامه مطلب
20 آبان 1396

تغییرات کتاب شیمی۲ بخش شماره صفحه تغییر(های) انجام شده ۱ — بدون تغییر ۲ صفحه ۳۱ ۱٫در حاشیه این صفحه توضیح مختصری درباره گالیم داده شده ۳ صفحه۵۹ و ۶۰ ۱٫اضافه شدن ۲ شکل درباره نمایش ترکیبات یونی بخش۴ ۴ […]

ادامه مطلب