مشکلات بیولوژیکی – رفتاری

برخی مشکلات حوزه‌ی رفتاری و بیولوژیکی در حوزه‌ی روانشناختی قابل بهبود و حل می باشند و به واقع نیازی به مصرف همیشگی دارو و استفاده از کنترل دارویی برای آنها نمی باشد و یا حداقل بسیاری علائم و نشانه های اختلال را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.
عدم توانایی در تمرکز، پراکندگی و آشفتگی ذهنی و اختلالات زیادی که در حوزه‌ی اختلالات بینابینی قرار می گیرند و در واقع بخشی از ریشه ی اختلال در مسائل ژنیتکی بوده و یا بر اثر عارضه ی فیزیولوژیکی (جسمانی) به وجود آمده است را می توان با استفاد از ابزارهای مختلف درمان‌های روانشناختی بهبود دهیم و زندگی بهتر و آسوده‌تری را برای خود و اطرافیانمان به ارمغان آوریم.