درخواست وقت مشاوره

مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن، یک نفر می کوشد تا دیگری را درک و در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک نماید. زمینه ی مشاوره و این تطبیق، بیشتر شامل مشاوره‌ی تحصیلی، مهارت های زندگی ، مشاوره‌ی حرفه ای و اجتماعی و نظایر آنهاست که معمولا هر فردی از دوران ابتدایی بلوغ تا سنین میان سالی بسته به نوع زندگی و فعالیت و محیط خویش بارها و بارها نیاز شدید آن را احساس می نماید.
شما می‌توانید با ارایه اطلاعات مورد نیاز و بیان شرح حال کوتاه در فرم زیر به راحتی وقت قبلی برای مراجعه دریافت نمایید.

    فرم درخواست خدمات

    محل سکونت

    نوع درخواست