قبولی‌های انتخاب رشته 98

23 مهر 1398

قبولی‌های کنکور ۹۸ | مرکز مشاوره | برنامه‌ریزی تحصیلی | مشاوره کنکور | انتخاب رشته | مشاور تحصیلی | روانشناسی | دکتر پدرام زیست شناسی دریا |‌دانشگاه شهید بهشتی – تهران |‌روزانه    

ادامه مطلب
23 مهر 1398

قبولی‌های کنکور ۹۸ | مرکز مشاوره | برنامه‌ریزی تحصیلی | مشاوره کنکور | انتخاب رشته | مشاور تحصیلی | روانشناسی | دکتر پدرام کمیل پوررحیمی مهندسی شیمی |‌دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین امل |‌ روزانه    

ادامه مطلب
23 مهر 1398

قبولی‌های کنکور ۹۸ | مرکز مشاوره | برنامه‌ریزی تحصیلی | مشاوره کنکور | انتخاب رشته | مشاور تحصیلی | روانشناسی | دکتر پدرام سیده زهره حسینی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |‌روزانه    

ادامه مطلب
23 مهر 1398

قبولی‌های کنکور ۹۸ | مرکز مشاوره | برنامه‌ریزی تحصیلی | مشاوره کنکور | انتخاب رشته | مشاور تحصیلی | روانشناسی | دکتر پدرام زهرا محمدی مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |‌نوبت دوم    

ادامه مطلب