تغییرات کتاب درسی

۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب زیست شناسی وآزمایشگاه ۱

تغییرات کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است. تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۲ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۱ حذف خود آزمایی شماره ۱و۲ از ص ۳ وادغام با خود آزمایی ص ۲   […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه

عنوان های مهم ترین تغییراتی که در کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه ۹۳-۹۲ انجام شده عبارت است از: انتقال مبحث ((استوکیومتری محلول ها)) از بخش ۱ به بخش ۳ کتاب. حذف مبحث ((تعیین آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوندها)) از بخش ۲٫ حذف مبحث ((درصد حجمی و غلظت معمولی)) از بخش ۳٫ حذف مبحث […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب شیمی ۲

تغییرات کتاب شیمی۲ بخش شماره صفحه تغییر(های) انجام شده ۱ — بدون تغییر ۲ صفحه ۳۱ ۱٫در حاشیه این صفحه توضیح مختصری درباره گالیم داده شده ۳ صفحه۵۹ و ۶۰ ۱٫اضافه شدن ۲ شکل درباره نمایش ترکیبات یونی بخش۴ ۴ — بدون تغییر ۵ صفحه ۹۴ صفحه ۹۶ صفحه ۹۸ صفحه ۱۰۶ صفحه ۱۰۷ ۱٫اضافه […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب زیست و آزمایشگاه ۱ ۹۶-۹۵

تغییرات کتاب زیست و آزمایشگاه ۱ فصل شماره صفحه تغییر(های) انجام شده ۱ صفحه ۳ صفحه ۷ ۱٫ خودآزمایی۱-۱ اضافه شده است ۲٫اضافه شدن شکل ساختار کلی استرویید ها. ۳٫حذف تعدادی از فعالیت های انتهایی فصل. ۲ صفحه ۱۴ صفحه ۱۷ صفحه ۲۴ صفحه ۳۱ صفحه ۳۵ صفحه ۳۷ صفحه ۳۸ ۱٫ شکل تریکودینا تغییر […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۹۵-۹۴

فصل تغییر(های) انجام شده ۱ ۱-گرافیک کتاب تغییرات داشته است. ۲-در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحه ای در یک صفحه خلاصه شده است! ۳-در چاپ جدید فعالیت۱-۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیدا کرده! ۴-توضیحات در مورد یکا و اندازه گیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسه ی طولها نیز اضافه شده . […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه

تغییرات کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است. تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۵ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۴ حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ۵ از کتاب قبلی   ۵   – اضافه […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب فیزیک ۳ و فیزیک پیش رشته علوم تجربی

فصل تغییر(های) انجام شده ۱ ۱-در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده است و توضیحات مختصرتر شده است. ۲-فرم نوشتاری رابطهی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است ۳-مثال ۱-۲ جدید ا اضافه شده که یک مثال کاربردی تر و آموزنده […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه

تغییرات کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است. تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۵ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۴ اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارتخوان   —   ۱۵۲ توضیحات بیشتر […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۹۶-۹۵

تغییرات کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است. تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۵ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۴ اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله   ۲   ۲ اضافه شدن بخش […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب زیست ۱ وکتاب زیست ۲ و آزمایشگاه

تغییرات کتاب درسی زیست ۱ وکتاب زیست ۲ و آزمایشگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در جدول زیر تهیه شده است. تغییرات ذکر شده در فایل ضمیمه شده در پایین مطلب قابل دانلود است. تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۵ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۴ تغییر جزیی در تصویر ماهی   ۱۱۴   ۱۱۴ حذف شدن جدول […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب درسی شیمی دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

کتاب سال ۹۶ تغییرات زیادی نسبت به ۹۵ ندارد لذا همکاران گرامی می توانند از کتاب ۹۵ استفاده نمایند بخصوص همکارانی که در کتاب سال گذشته خود یادداشت و نکاتی را جهت استفاده در کلاس نوشته اند نیاز به تهیه کتاب جدید ندارند و فقط کافی است  تغییرات زیر را در کتاب ۹۵ لحاظ نموده […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب درسی ادبیات دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

تغییرات کتاب درسی ادبیات پایه دهم رشته های علوم تجربی و ریاضی – فیزیک برای کنکور سال ۱۳۹۸ نسبت به کتاب هایی که منبع کنکور سال ۱۳۹۷ چقدر است؟ (این کتاب با رشته های علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نیز مشترک است) آنچه داوطلبان نظام قدیم از مطالب درس به درس کتاب ادبیات […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب درسی عربی دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

تغییر و تحول کتاب های پایه دهم یک سوال برای داوطلبان نظام قدیم پیش می آورد و آن هم میزان این تغییرات است. این داوطلبان می خواهند بدانند که کتاب های نظام جدید با کتاب هایی که آن ها مطالعه کرده اند چقدر تفاوت دارد؟ به عبارت دیگر میزان تغییرات و حجم اطلاعات جدید در […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب درسی زبان انگلیسی دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

تغییرات کتاب درسی زبان انگلیسی پایه دهم  علوم تجربی و ریاضی فیزیک برای کنکور سال ۱۳۹۸ نسبت به کتاب هایی که منبع کنکور سال ۱۳۹۷ چقدر است؟ (این کتاب با رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی نیز مشترک است.) فهرست لغات جدید اضافه شده به کتاب زبان انگلیسی پایه دهم […]

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۱۳۹۶

تغییرات کتاب درسی دین و زندگی دهم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

تغییر و تحول کتاب های پایه دهم یک سوال برای داوطلبان نظام قدیم پیش می آورد و آن هم میزان این تغییرات است. این داوطلبان می خواهند بدانند که کتاب های نظام جدید با کتاب هایی که آن ها مطالعه کرده اند چقدر تفاوت دارد؟ به عبارت دیگر میزان تغییرات و حجم اطلاعات جدید در […]

ادامه مطلب